Girøre / Dropout

Union Girøre GH-169 Ghost

319,00 kr

Union Girøre GH-169 Ghost

Girøre / Dropout

Union Girøre GH-255, Bulls

280,00 kr

Union Girøre GH-255, Bulls 8590966392551 DEGH-255

Girøre / Dropout

Union Girøre GH-260

259,00 kr

Union Girøre GH-260 Cannondale, Bulls 8590966392605 DEGH-260

Girøre / Dropout

Union Girøre GH-266

310,00 kr

Union Girøre GH-266 Passer Focus og andre 8590966392667

Tomt på lager

Girøre / Dropout

Union Girøre GH-277

309,00 kr

Union Girøre GH-277 8590966392773 DEGH-277

714,00 kr

10-Delt E-Bike, 136 linker - Med Connex link

630,00 kr

10-Delt sX 136 linker - Med Connex link

630,00 kr

Wippermann Connex 8sE 136 linker - Med ConneX Link

52,00 kr

Wippermann Connex 9-delt kjedelås Til 9sE, 9sX, 908, 904, 900

630,00 kr

Wippermann Connex 9-Delt E-Bike, 136 linker - Med Connex Link

556,00 kr

9-Delt, 114 linker - Med Connex Link

320,00 kr

XLC Chain guide CR-A19 For 1x9/1x10/1x11, aluminium 6061 T6, 59 g Ø31,8 mm Black 4055149232030 CS2501105420

320,00 kr

XLC Chain guide CR-A19 For 1x9/1x10/1x11, aluminium 6061 T6, 59 g Ø34,9 mm Black 4055149232047 CS2501105430

129,00 kr

XLC Chainring guard CG-K01 42-44T Smokey